Social Icons

วันจันทร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2557

การพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน ม.1/5 (EIS Program)

 
การพูดภาษาอังกฤษของตัวแทนนักเรียน


 
เด็กหญิงกุสุมา  นามวงศ์  และเด็กหญิงสุนันทา  อนุภักดิ์

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
 
Blogger Templates