Social Icons

วันจันทร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2557

กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ EIS @ BBW

เด็กหญิงณิชารีย์  เด็กชายก้องตะวัน และนักเรียนในชั้น ม.1/1 (ปีการศึกษา 2554)

ณ เวลานี้เป็นเด็กดีที่น่าชื่นชม ใน ม.3/1 (ปีการศึกษา 2556) EIS Program @ BBW



 
 

 
 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
 
Blogger Templates